Технолого-економічний коледж МНАУ

Технолого-економічний коледж МНАУ

54010, м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе, 9
Телефон: (0512) 70 93 04
tec.mnau.edu.ua

Рік заснування – 2011. Навчальний заклад І рівня акредитації. Ліцензія АЕ №636812 від 19.06.2015 р.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст.

Спеціальності: облік і оподаткування; фінанси, банківська справа та страхування; менеджмент; підприємництво, торгівля та біржова діяльність; агрономія; технологія виробництва та переробки продукції тваринництва; електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; агроінженерія.

До коледжу вступають на основі: базової середньої освіти (9 кл.); повної середньої загальної освіти (11 кл.). Коледж здійснює прийом студентів на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника.

Форма навчання: денна.

Вартість навчання (на рік): 5500-6900 грн.

Технолого-економічний коледж є структурним підрозділом Миколаївського національного аграрного університету. Сучасні методи навчання, комп’ютерне оснащення, висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, зручні й обладнані усім необхідним: аудиторії, лабораторії, навчально-виробничі майстерні, регіональний навчально-науково-виробничий комплекс, гуртожитки, їдальні, бібліотеки з читальними залами, спортивні зали – усе це забезпечує повноцінну теоретичну та практичну підготовку фахівців, що мають попит на ринку праці.