Миколаївський коледж бізнесу і права ПУЕТ

 

Миколаївський коледж бізнесу і права Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» це сучасний навчальний заклад, який здійснює прийом документів на денну, заочну форми навчання для підготовки фахівців вищої освіти І рівня акредитації на підставі Ліцензії № 636850 від 19.06.2015 р., а також сертифікатів ДАК загальноосвітньої підготовки.

Миколаївський коледж бізнесу і права Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» Коледж готує молодших спеціалістів за 4 спеціальностями:

 • Фінанси, банківська справа та страхування (економічний напрям)
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (економічний напрям)
 • Право
 • Харчові технології (економічний напрям)

Науково-дослідну, педагогічну діяльність здійснюють висококваліфіковані викладачі. У коледжі працює: сучасна бібліотека з широким вибором літератури та читальною залою; комп’ютерні класи, лекційні аудиторії, комплексні лабораторії, медичний пункт, спортивна зала. Коледж має свій гуртожиток з їдальнею, де студенти можуть придбати комплексні обіди та різну випічку.

Вступ до коледжу здійснюється:

 • на базі 11 класів за сертифікатами зовнішнього незалежного оцінювання знань
 • на базі 9 класів вступні іспити:
  • Українська мова (диктант), обов’язковий на всі спеціальності,
  • математика (тести) – економічний напрям,
  • Історія України (тести) – Право
 • вступники ПТУ та професійних ліцеїв приймаються на навчання за співбесідою (фаховим випробуванням). Навчання за скороченим терміном.

Коледж приймає на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю

Коледж приймає на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю (спеціалізацією).

Після отримання диплому Державного зразка молодшого спеціаліста випускники продовжують навчання у Полтавському університеті економіки і торгівлі за відповідною спеціальністю до рівня бакалавра, спеціаліста, магістра на базі Коледжу.

 

Наш сайт: mtecc.at.ua
Наша адреса: 54034 м.Миколаїв, проспект Миру,20.