Миколаївський національний аграрний університет

Миколаївський національний аграрний університет

54020, м. Миколаїв,вул. Георгія Гонгадзе, 9
тел. (0512) 34-10-82
www.mnau.edu.ua

Рік заснування – 1984. Навчальний заклад ІV рівня акредитації. Ліцензія – серія АЕ № 636812 від 19.06.2015р.

Ступені вищої освіти: бакалавр, спеціаліст, магістр.

Факультети: обліково-фінансовий; менеджменту; інженерно-енергетичний; агротехнологій; технології виробництва і переробки продукції тваринництва, стандартизації та біотехнології; перепідготовки і підвищення кваліфікації; довузівської підготовки; культури й виховання.

Спеціальності: облік і оподаткування; фінанси, банківська справа та страхування; менеджмент; публічне управління та адміністрування; економіка; агроінженерія; електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; професійна освіта (технологія виробництва і переробка продуктів сільського господарства); агрономія; геодезія та землеустрій; технологія виробництва і переробки продукції тваринництва; біотехнології та біоінженерія; харчові технології; метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка.

Форми навчання: денна та заочна.

Джерела фінансування: за державним замовленням і за кошти фізичних та юридичних осіб.

Вартість навчання (на рік): денна форма – 4440-7980 грн; заочна форма – 3720-5940 грн.

Курси підготовки до ЗНО.Матеріально-технічна база: 8 навчальних корпусів, бібліотека з електронними читальними залами та філіями (понад 300 тис. примірників) і виходом до мережі Інтернет, комп’ютерні класи, навчальний банк, лабораторія інноваційних технологій в обліку і оподаткуванні, кабінет поглибленого вивчення іноземних мов, 3 спортзали, 2 тренажерних зали, 5 гуртожитків, база відпочинку на узбережжі Чорного моря.

У закладі навчається понад 8500 студентів.

Професорсько-викладацький склад:серед 420 науково-педагогічних працівників 75 % – доктори наук, професори, кандидати наук, доценти.

Практична підготовка: у навчально-науково-практичному центрі університету, на базових передових підприємствах Південного регіону України, у податкових адміністраціях, банківських установах тощо; практика та стажування за кордоном.

Функціонують: 4 коледжі, випускники яких вступають на старші курси університету, аспірантура, докторантура, спеціалізовані вчені ради із захисту докторських та кандидатських дисертацій. Навчання на кафедрі військової підготовки з отриманням звання «офіцер запасу», навчання, практика та стажування в закордонних фірмах і навчальних закладах.