МНУ іменi В.О.Сухомлинського

МНУ iм. В.О.СухомлинськогоМиколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського – один із найстаріших вищих навчальних закладів на півдні України, він заснований у 1913 р. як учительський інститут. Перший випуск його відбувся у 1916 р. – підготовлено 23 вчителі для училищ та прогімназій. Упродовж 1920-1930 років заклад функціонував як Миколаївський інститут народної освіти, а з 1931 по 1933 – інститут соціального виховання. Найдовше підготовку фахівців здійснював Миколаївський державний педагогічний інститут – з 1933 по 1999 рр.

Головним напрямом науково-технічної діяльності університету є фундаментальні та прикладні дослідження в галузі природничих, гуманітарних, психолого-педагогічних, соціально-економічних наук. Наукові дослідження проводяться спільно з провідними науковими установами Національної академії наук та Національної академії педагогічних наук України, зарубіжними партнерами.

Матеріально-технічну базу навчального закладу становлять 16 навчальних корпусів, три лабораторних корпуси, дві навчальні майстерні, чотири спортивних зали, військовий полігон. Є власний спортивно-оздоровчий табір «Моряна», розташований на березі Чорного моря.

На базі університету діє аспірантура та докторантура. Функціонують 2 спеціалізовані вчені ради по захисту кандидатських дисертацій.

вул. Нікольська, 24, м. Миколаїв, 54030
тел. (0512) 37-88-38
mdu.edu.ua